Verwijzing

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk voordat een patiënt terecht kan in één van de ziekenhuizen die deelnemen aan het netwerk voor IBD zorg. Verwijzing naar het ziekenhuis gaat via de gebruikelijke weg. Wij doen onze uiterste best de patiënt goed en tijdig te helpen bij diens zorgvraag. De verwijzend arts wordt tijdig geïnformeerd over de bevindingen en voorgestelde behandeling en de resultaten daarvan.

Een afspraak kan de patiënt of de (assistente van de) huisarts maken via het ziekenhuis. Voor meer informatie zie afspraak maken.