Over ons

In het samenwerkingsverband 'IBD Zorg Zuidwest-Nederland' zien Maag-Darm-Leverartsen het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om uitstekende zorg te leveren in deze regio. Door samen te werken, kan meer betekend worden voor de patiënt. Daarom worden kennis en expertise tussen de ziekenhuizen gebundeld en wordt samen ingezet op het verder verbeteren van de zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Hoe ze dit doen, leest u hieronder:  

Uniforme zorg volgens de beste standaard
Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de IBD-zorg, waarbij bestaande richtlijnen uitgangspunt zijn. Specifieke beleidsvraagstukken, zoals het vaccinatiebeleid, worden met elkaar besproken. In elk deelnemend ziekenhuis is een multidisciplinair 'IBD-behandelteam' dat bestaat uit een Maag-Darm-Leverarts met als aandachtsgebied IBD, een Gastro Enterologisch chirurg, een gespecialiseerd verpleegkundige en een diëtist. Dit team komt bijeen voor de lokale bespreking van IBD patiënten teneinde het juiste behandelbeleid te bepalen. Kinderen onder de 18 jaar worden verwezen naar een gespecialiseerd Kinder-MDL-arts.

Meetbare kwaliteit van zorg 
Vanuit het samenwerkingsverband wordt stevig ingezet op de kwaliteit van de IBD-zorg. Vier regionale indicatoren zijn vastgesteld die hier iets over zeggen en waarop gestuurd wordt. Onder ander het percentage patiënten waarbij zes tot twaalf maanden na opvlamming is vastgesteld (via endosopie of FCP) of er sprake is van een remissie. En het percentage IBD-patiënten waarbij het gewicht (als indicator voor de voedingsstatus) jaarlijks vastgelegd is. Elk van deze indicatoren geeft een belangrijk signaal over de kwaliteit van zorg. In juni 2016 vond de eerste regionale IBD-meetweek plaats. Lees hier de aankondiging en het persbericht over de uitkomst

IBD overleg 
Frequent overleggen MDL-artsen, die gespecialiseerd zijn in de IBD-zorg, uit de verschillende ziekenhuizen met elkaar. Tijdens dit overleg worden patiënten met elkaar besproken, zodat samen bepaald wordt wat de beste behandeling zou zijn. Ook worden ingezette behandelingen achteraf met elkaar geëvalueerd. Dit overleg levert hiermee een belangrijke bijdrage aan uitstekende kwaliteit van zorg in elk van de ziekenhuizen.  

Goed geïnformeerde patiënt
Goede en volledige informatie aan patiënten is essentieel voor een goede behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Daarom spannen de specialisten zich samen in voor het verbeteren van de patiënteninformatie. Niet alleen via deze website, maar ook door jaarlijks een informatiedag te organiseren voor patiënten en diens naasten.