IBD Zorg Zdw-Nederland

De betrokken Maag-Darm-Leverartsen inhet samenwerkings verband 'IBD Zorg', zien deze zorg als een 'gedeelde zorg'. Door kennis en kunde te delen én door samen in te zetten op verbetering van de kwaliteit van zorg, wordt samen uitstekende en doelmatige zorg geleverde in de regio Zuidwest-Nederland. Om dit te realiseren zijn belangrijke onderdelen van de samenwerking:

  • Standaardisatie van zorg door vastgestelde zorgpaden en geldende richtlijnen / protocollen waardoor de IBD zorg in de regio Rijnmond uniform en van hoge kwaliteit is;
  • Transparantie van zorg door het invoeren van indicatoren waardoor de kwaliteit van de geleverde IBD zorg inzichtelijk is;
  • Optimaliseren van kennis door scholing en regionaal overleg. Zo kan van elkaar worden geleerd wat een bijdrage levert aan de kwaliteit van de IBD zorg;
  • Verbeteren van patiënten educatie door middel van gezamenlijke patiënten informatie dagen en deze website waardoor de patiënt goed geïnformeerd is.