Eerste bezoek

Het is zinvol om u voorafgaand aan het eerste polikliniekbezoek goed voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door uw klachten en vragen op te schrijven. Ook kan het prettig zijn om een vertrouwd persoon uit uw omgeving te vragen om mee te gaan naar de afspraak. Neem naar het bezoek een overzicht mee van de medicatie die u op dat moment gebruikt. 

Tijdens het polibezoek maakt u kennis met één van de Maag-Darm-Leverartsen. Dit kan ook een arts-assistent zijn die onder toezicht van een MDL-arts werkt. De arts probeert tijdens het bezoek een goed beeld van u en uw klachten te krijgen, door onder andere een aantal vragen te stellen. Ook zal een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Besproken zal worden welke onderzoeken nodig zijn (zie onderzoek) en wat deze onderzoek(en) inhouden. Voor de onderzoeken worden vervolgafspraken ingepland.