Behandeling

IBD is een chronische ziekte, die niet genezen kan worden met behulp van medicijnen of een andere behandeling. Wel is een medicijnbehandeling mogelijk die de actieve ontsteking kan remmen en opvlamming van een ontsteking kan voorkomen. Welk medicijn de arts voorschrijft is afhankelijk van de ernst van de klachten en van het gedeelte van de darm dat ontstoken is. Daarbij houdt de arts ook rekening met specifieke zaken die van invloed zijn op de medicijnkeuze. Denk aan uw persoonlijke voorkeuren, eerdere ervaring met medicijnen en een mogelijke kinderwens. 

Soorten medicijnen
Per patiënt verschilt het, welk medicijn het beste werkt. De arts kan voor de behandeling van Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn de volgende medicijnen voorschrijven:

 • Milde ontstekingsremmers
  Milde ontstekingsremmers remmen de ontstekingen in uw darm en kunnen soms nieuwe opvlammingen voorkomen. Voorbeelden zijn Mesalazine en Sulfasalazine 
 • Krachtige ontstekingsremmers
  Krachtige ontstekingsremmers worden als korte kuur (enkele maanden) voorgeschreven bij hevige acute aanvallen. Voorbeeld is Prednison
 • TNF-blokkers 
  Deze medicijnen remmen het stofje TNF, dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ontstekingen. Wanneer u onvoldoende reageert op TNF of wanneer u dit middel niet kunt verddragen, kan gekozen worden voor het biologische middel Anti-Integrine.
 • Afweeronderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva) 
  Deze medicijnen remmen het afweersysteem, waardoor er minder ontstekingsreacties ontstaan. Het helpt voorkomen dat de witte bloedcellen reageren met andere cellen in de darmen en zo een ontsteking veroorzaken. 
 • Vedolizumab
  Dit is een geneesmiddel dat selectief in de darmen werkt, zonder het hele immuunsysteem te onderdrukken. Vedolizumab wordt via een infuus ingediend.
 • Stelara (ustekinumab)
  Bij matige tot ernstige ziekte van Crohn bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een contra-indicatie of een intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-alfa-remmer.
 • Medicijnen bij andere klachten  
  Antibiotica, diarreeremmers, vitaminen en bijvoorbeeld pijnstillers.

Operatie
Soms is een operatie noodzakelijk. Als de medicijnen bijvoorbeeld onvoldoende werken, kan het zijn dat u er in overleg met de arts voor kiest het ontstoken deel van de darm of de hele darm door een chirurg te laten verwijderen. Het verwijderen van de hele darm is een ingrijpende operatie, daarom wordt eerst getracht de chronische darmonsteking met medicatie te onderdrukken.

Therapietrouw
Het gebruiken van medicijnen, zeker op lange termijn, kan moeilijk zijn om vol te houden. Zeker bij Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn kunt u bijvoorbeeld perioden ervaren waarbij de ziekte rustig verloopt, waardoor het moeilijk is gemotiveerd te blijven uw medicijnen in te nemen. Structuur in uw leven kan u hierbij helpen omdat dit maakt dat u over zaken, zoals het innemen van de medicijnen, niet meer hoeft na te denken. Wanneer u besluit de medicijnen wel of niet in te nemen, is het van belang dat u op de hoogte bent van de gevolgen hiervan. Baseer u daarbij op betrouwbare bronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld websites zijn en folders van de betreffende ziekenhuizen binnen dit samenwerkingsverband. Verder kan een optimaal resultaat van uw behandeling worden versterkt wanneer u een goede relatie met uw behandelaar heeft. Dit wil zeggen, laagdrempelig contact, diverse hulpverlening (naast de arts ook bijvoorbeeld verpleegkundigen) en een goede voorbereiding wanneer u bij uw behandelaar een afspraak heeft. Zie hiervoor ook de pagina eerste bezoek.

Bijwerkingen
Alle medicijnen hebben een kans op bijwerkingen. De fabrikant van de medicijnen moet de belangrijkste bijwerkingen in de bijsluiter van de medicijnen vermelden. De bijsluiter van de medicijnen biedt u dus de relevante informatie die u nodig heeft. Aan de hand van de bijsluiter kan uw behandelaar in overleg met u, de voor- en nadelen van de medicijnen tegen elkaar afwegen.

Herhaalrecepten
Het aanvragen van een herhaalrecept voor de medicijnen kan door te bellen naar de polikliniek. Ga voor het telefoonnummer van de betreffende polikliniek van één van de deelnemende ziekenhuizen binnen dit samenwerkingsverband naar de pagina afspraak maken. Van belang is dat u uw herhaalrecept tijdig aanvraagd. Neem hiervoor een termijn van 1 tot 2 weken in acht.