Contactgegevens

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband voor IBD zorg, kan contact worden opgenomen met het projectbureau van de stichting BeterKeten. Tel 010 - 703 1296. Zie ook www.beterketen.nl. Dit bureau heeft ondersteund bij het realiseren van de samenwerkingsambities. Dit nummer is niet geschikt voor zorginhoudelijke vragen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten van het betreffende ziekenhuis.